29 oktober 2015
Opstellingenavond

De methodiek van opstellingen komt voort uit het systemisch werken. Door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst of organisatiecontext, kunnen we niet zichtbare verbanden tussen collega’s, leidinggevende(n) en taken of tussen familieleden, levensthema’s en eventuele knelpunten ontdekken, erkennen en wellicht begrijpen. Dit geeft ruimte voor rust en het inzetten van ander gedrag in lastige situaties.